לפני ואחרי

6
3
5
4
2
1
2
3
4
5
6
7
8
יוסי וקימי 6
יוסי וקימי 2
יוסי וקימי 4
יוסי וקימי 3
יוסי וקימי 1
יוסי וקימי 5+
אביב ארון חשמל
אביב פינת משפחה
אביב סלון
ארטרה לפני ואחרי (2)
בתיה ושמעון - סלון
ברק - פינת אוכל
בתיה ושמעון
ברק - סלון - לפני ואחרי
ברק - חלל - לפני ואחרי
מטבח
סלון
מודיעין פינת אוכל
אי
מטבח
מטבח
חזית
חוץ
מקלחת

חדוות השיפוצים נגזרת מהקסם שמתרחש כשעושים שינוי